lékaři

MUDr. Adéla Roubíčková, Ph.D.

Vzdělání :

1. LF Univerzity Karlovy v Praze, obor stomatologie

Praxe 

Výzkumný ústav stomatologický, Stomatologická klinika VFN, dětské oddělení, oddělení všeobecné stomatologie

doktorandské studium 1.LFUK a VFN (dokončeno 2012)  

odborný asistent 1.LFUK a VFN

Vzdělávání, kurzy a účast na odborných školeních, kongresech a stážích domácích i zahraničních lektorů: 

publikace

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/A-Roubickova-2001983354

 absolvovaná školení

 • pedostomatologie 1-3          MUDr. Cyprichová HDVI
 • fixní protetika I+II.           MUDr. Mounajjed HDVI
 • Celkové náhrady            MUDr. Nožička HDT 
 • VPCHIR 1: Obecné chirurgické postupy a přístupy ve stomatochirurgii.
  doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.   

 • Moderní endodoncie v praxi Dr. Lacina 
 • Preparace, otiskování a cementace ve fixní protetice dvoudenní praktický kurs    Dr. Zvolánek  

 • Protetika na implantáty         Dr. Petrovický

 • Pokroky v implantologii  Lasak

 • SR Nexco a okluzální kompas / jednodenní praktický kurz -  Ondřej Adam

 • "Moderní okluze a funkce v protetice aneb jak dělat fixní protetiku lépe a přesněji a velké rekonstrukce spolehlivě", MUDr. Zvolánek 
 • Komplexní ošetření devitálního zubu - LIVE zákrok + WORKSHOP
  MUDr. Kořínek
 • Intraligamentární anestezie MUDr. Ščigel
 • Modelace laterálního úseku - dvoudenní praktický kurs    Dr. Czyž
 • Stratifikace ve frontálním úseku Dr. Czyž